หลังจากที่โซนี่ได้เปิดตัวกล้องฟูลเฟรมไร้กระจก A7 II ไปก่อนหน้านี้นั้น ทางโซนี่ได้อ้างว่า A7 II นี้เป็นกล้องฟูลเฟรมตัวแรกที่มาพร้อมกับระบบกันสั่นแ บบ 5 แกนตัวแรกของโลก และสามารถลดความสั่นไหวได้ถึง 4.5 สตอป
ระบบลดความสั่นไหวจะลดความสั่นไหวได้มากแค่ไหนนั้นมี ส่วนประกอบอยู่สองส่วนหลักๆ คือมีแกนที่สามารถป้องกันการสั่นได้กี่แนวแกน เพื่อดูว่าสามารถป้องกันการสั่นได้ในรูปแบบใดบ้าง และสามารถป้องกันการสั่นในแนวแกนนั้นๆ ได้มากแค่ไหน
ในกรณีของ A7 II นี้มีจุดเด่นที่สามารถป้องกันการสั่นได้ถึง 5 แกน ทำให้สามารถป้องกันการสั่นได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น แต่คำถามชวนสงสัยคือ 5 แกนที่ว่านี้หมายถึงอะไรบ้าง? แล้วจะช่วยป้องกันการสั่นในรูปแบบไหนได้บ้าง? เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายทางโซนี่จึงออกคลิปมาเพื่ออธิบ ายระบบป้องกันการสั่นแบบ 5 แกนใน A7 II นี้
ในคลิปจะแยกเป็นส่วนของการอธิบายความสัมพันธ์ของแนวแ กนกับการเคลื่อนไหวของกล้องก่อนเพื่อให้เข้าใจได้ว่า การสั่นแบบไหนถูกรับผิดชอบด้วยระบบป้องกันในแนวแกนใด โดยเริ่มที่แกน Yaw, Pitch ที่เกิดจากการส่ายหน้ากล้องไปในแนวนอนและแนวตั้งตามล ำดับ ต่อด้วย X, Y shift ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวกล้องไปในแนวนอนและแนวตั้ง ปิดท้ายด้วย Roll ที่เกิดจากการหมุนตะแคงตัวกล้องในแบบที่ส่งผลให้ภาพอ อกมาเอียง
ภาพแสดงแนวแกนทั้ง 5 ของ A7 II

หลังจากนั้นคลิปจะเริ่มแสดงตัวอย่างผลที่เกิดจากการเ ปิดใช้กันสั่นในแต่ละแบบ โดยเริ่มที่ถ่ายภาพโดยไม่เปิดกันสั่น มาเทียบกับการเปิดกันสั่น เพื่อให้เห็นว่าหากขาดระบบกันสั่นในรูปแบบใดไปจะส่งผ ลอย่างไรกับภาพ

ที่มา - TechRadar
Camera, Mirrorless, Sony, Sony Alpha
อ่านต่อ...