ต้องการซื้อเครื่องเดิม เฟียต1100 และชุดเกียคอ ท่านใดมีทิ้งเบอร์ไว้ครับ