ด้วยนโยบายใหม่ของ Autodesk ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่กำลังเป็นนักเรียนหรือน ักศึกษาที่จะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ชื่อดังหลายตัวของ Autodesk กันได้ฟรีๆ แล้ว
การให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ฟรีเพื่อวัตถุประสงค์ด้า นการศึกษานี้จะครอบคลุมทั้งการใช้โดยผู้เรียนและผู้ส อนกว่า 680 ล้านคนทั่วโลก ตลอดจนการใช้งานอื่นโดยสถาบันการศึกษากว่า 800,000 แห่งในนานาประเทศ ทั้งระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา ซึ่งงานนี้มีซอฟต์แวร์ตัวเด่นตัวดังของ Autodesk มากันครบ ทั้ง AutoCAD, Revit, Sketchbook, 3D Max, Maya และซอฟต์แวร์อื่นรวมแล้วมากกว่า 100 ตัว ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ข้อมูลเพื่อการใช้งาน โดยสถาบันการศึกษาด้วย
สิทธิ์การใช้งานฟรีนี้ยังรวมไปถึงค่าบริการกลุ่มเมฆแ ละบริการสนับสนุนด้านเทคนิคอื่นจาก Autodesk ด้วย ผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอสิทธิ์การใช ้งานสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
ที่มา - Autodesk via TechCrunch

Autodesk, Education
อ่านต่อ...