หลังจากปัญหาเรื่องเลขช่องบนกล่องดิจิตอลทีวีกับจานดาวเทียม/เคเบิลทีวีคาราคาซังมายาวนาน ในที่สุด เมื่อวาน (1 ธันวาคม 2557) บอร์ดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (หรือ กสท.) เข้าประชุมเพื่ออนุมัติร่างประกาศจัดลำดับบริการโทรท ัศน์ ส่งผลให้ช่องฟรีทีวีดิจิตอลทั้งหมด 36 ช่องต้องออกอากาศในเลขช่องตั้งแต่ 1-36 ในทุกแพลตฟอร์ม
ทั้งนี้ ทางบอร์ด กสท. จะนำร่างดังกล่าวเข้าที่ประชุมของบอร์ด กสทช. พิจารณาในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ ก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงเดือนมกราคมป ีหน้า และจะประกาศใช้ในช่วงเดียวกัน
ตอนนี้ก็คงถึงเวลาหมดยุค 10 ช่องแรกบนจานดาวเทียมและเคเบิลทีวีอย่างเป็นทางการแล ้วครับ
ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ
Digital TV, NBTC, Thailand
อ่านต่อ...