นับเป็นเวลากว่าสองปีแล้วตั้งแต่ Gangnum Style ได้รับการเผยแพร่ไปบน YouTube คลิปนี้ก็คงครองตำแหน่งคลิปที่มียอดวิวสูงสุดตลอดกาล ของ YouTube มาอย่างยาวนานและในที่สุดคลิปนี้ก็ได้ทำสถิติอีกครั้ งด้วยการทำยอดวิวทะลุค่าสูงสุดของตัวนับยอดวิว 2,147,483,647 ครั้งไปแล้ว
คนที่เรียนเขียนโปรแกรมมาอาจจะพอเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ ้น หากอธิบายง่ายๆ ก็คือก่อนหน้านี้ YouTube ได้เก็บค่าของยอดวิวไว้ด้วยตัวแปรประเภท signed int ขนาด 32 บิตซึ่งจะให้ค่าในช่วง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 ยอดวิวที่มากเกินกว่านี้จะทะลุช่วงดังกล่าวไปจะเกิดก ารโอเวอร์โฟลว์ส่งผลให้ค่าของยอดวิวกลับไปเป็นติดลบไ ด้
ในตอนแรก YouTube ไม่คาดคิดว่าจะมีคลิปใดที่มียอดวิวสูงขนาดนี้จึงเก็บ ยอดวิวในตัวแปรแบบ signed int แต่ก็ได้แก้ไขระบบเพื่อป้องกันปัญหานี้ไปหลังจากคลิป Gangnum Style ได้รับความนิยมมากขึ้นจนมีแนวโน้มว่าจะทะลุช่วงดังกล ่าวได้โดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดในการแก้ไขแต่อย่ างใด
เพื่อเป็นของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ทาง YouTube ก็ได้ใส่ลูกเล่นไว้ในตัวนับยอดวิวของคลิปนี้ไว้ด้วย หากใครอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็ลองเอาเมาส์ไปวางไว้เหนือ ตัวนับยอดวิวดูครับ
สุดท้ายนี้ใครเคยมีความทรงจำทั้งดีและไม่ดีเกี่ยวกับ integer overflow นี่ก็เอามาแบ่งปันกันในคอมเม้นท์ได้นะครับ
ที่มา: YouTube Google+
YouTube
อ่านต่อ...