ช่วงนี้ Uber ที่ต่างประเทศมีข่าวฉาวออกมาอยู่เรื่อยๆ หลังจากกรณีแรงๆ อย่างการที่ผู้บริหาร Uber ระบุว่าจะสืบข้อมูลนักข่าวที่เขียนวิจารณ์บริษัท และมีประเด็นเรื่องการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าผ่าน God View ล่าสุด Uber มีประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวอีกแล้ว
หนังสือพิมพ์ The Washington Post อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เคยไป "สัมภาษณ์งานกับ Uber" เมื่อปี 2013 ว่าบริษัทเปิดสิทธิให้เขา (ซึ่งยังไม่มีสถานะเป็นพนักงานเลยด้วยซ้ำ) เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้หนึ่งวันเต็มๆ ซึ่งเขาก็ใช้สิทธิพิเศษนี้ค้นดูข้อมูลของคนดังๆ ที่เขารู้จักว่าเดินทางไปที่ไหนบ้าง
แหล่งข่าวรายนี้บอกว่าสิทธิพิเศษดังกล่าวให้ความรู้ส ึกเหมือน "เวทมนตร์" และพนักงานของ Uber ก็มีสิทธิเข้าถึงเวทมนตร์นี้อย่างถาวร (กรณีของเขาคือได้ใช้หนึ่งวัน)
หลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไป Uber ก็ออกแถลงการณ์สั้นๆ ว่าบริษัทได้ปรับนโยบายการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลู กค้าให้เข้มงวด และบังคับใช้กับพนักงานทุกคนมานานแล้ว แต่ไม่ได้กล่าวถึงกรณีนี้เป็นพิเศษว่าเป็นจริงตามข่า วหรือไม่
ที่มา - The Washington Post
Uber, Privacy
อ่านต่อ...