กรมการขนส่งทางบกของสิงคโปร์ (Land Transport Authority - LTA) ประกาศเปิดตัวแอพ "Taxi-Taxi@SG" สำหรับจับคู่ระหว่างลูกค้าและแท็กซี่ให้รวดเร็วขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้สิงคโปร์ออกกฎควบคุมแอพเรียกแท็กซี่เพื่อเตรียมใช้งา นปีหน้า
นอกจากแอพเรียกแท็กซี่แล้ว LTA จะออกแอพ "MyTransport.SG" สำหรับการใช้รถเมล เพื่อแจ้งให้คนใช้งานรู้ว่ารถเมลจะมาถึงป้ายภายในกี่ นาที โดยทาง LTA จะใช้ข้อมูลที่เก็บมาตั้งแต่ปี 2012 ตัวแอพจะสามารถเตือนผู้ใช้ว่ากำลังนั่งรถเมลจะถึงป้า ยปลายทางหรือยังได้ด้วย แผนการพัฒนาระบุว่าภายในมีนาคมปีหน้าแอพนี้จะประมาณเ วลาได้อย่างแม่นยำและอัพเดตข้อมูลให้กับผู้ใช้ไ้ด้ใน ระดับนาที และสามารถบอกได้ว่ารถเมลคันที่กำลังมาถึงมีที่นั่งหร ือไม่
ที่มา - LTA
Singapore, Taxi
อ่านต่อ...