บริการ EC2 ปรับแนวทางคิดเงินสำหรับการจองเครื่องล่วงหน้า หรือ Reserve Instance โดยปรับเป็นสามแบบคือ จ่ายล่วงหน้าทันที (All Upfront), จ่ายบางส่วน (Partial Upfront), และไม่จ่ายล่วงหน้า (No Upfront)
ทั้งสามแบบจะมีส่วนลดไม่เท่ากัน โดยแบบจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 63% ขณะที่แบบไม่จ่ายล่วงหน้าเลยจะมีส่วนลดน้อยที่สุด คือ 30% เมื่อเทียบกับการสร้างเครื่องแบบ On-Demand
การซื้อเครื่องแบบ Reserve Instance แม้จะไม่จ่ายเงินล่วงหน้าเลย แต่บัตรเครดิตจะถูกเรียกเก็บเงินทุกเดือนไปเรื่อยๆ โดยไม่สนว่าจะมีการใช้งานจริงหรือไม่ เมื่อซื้อเครื่องมาแล้วลูกค้าจะมีสิทธิ์แยกหรือรวมเค รื่องตามการใช้งาน แต่ต้องอยู่ในประเภทเดียวกันเท่านั้น เช่น เครื่อง m1.small อาจจะรวมเป็น m1.medium ได้ แต่แตกเครื่องกลับเป็นเครื่องย่อยๆ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องข้ามสาย เช่น m1 ไปเป็น c1 หรือย้ายเครื่องข้ามโซนได้
ที่มา - Amazon
Amazon EC2, AWS, Amazon, Cloud Computing
อ่านต่อ...