รัฐสภาสวีเดนประกาศมอบรางวัล Right Livelihood รางวัลสำหรับผู้ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนทั่วโลก โดยในพิธีมอบรางวัลไม่มีตัวแทนรับรางวัลแทนแม้จะมีคร อบครัวร่วมพิธี โดยหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเดินทางมารับรางวัลได้ด้วยตั วเอง
ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล Right Livelihood ทั้งหมดสี่รางวัล จำนวน 5 คน โดยรางวัลที่ Snowden ได้รับ เป็นรางวัลร่วมกับ Alan Rusbridger บรรณาธิการของ The Guardian
คำยกย่อง Snowden จากทางรััฐสภาสวีเดนระบุว่า "...แด่ความกล้าและความสามารถในการเปิดเผยเรื่องรางขอ งการตรวจตราจากรัฐที่ละเมิดต่อหลักการประชาธิปไตย และสิทธิตามรัฐธรรมนูญในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน"
ส่วนคำยกย่อง Rusbridger ระบุว่า "...แต่การสร้างองค์กรสื่อที่อุทิศตนต่อความรับผิดชอบ ต่อการนำเสนอเรื่องราวเป็นที่ประโยชน์สาธารณะ ไม่สะทกสะท้านต่อความท้าทายในการเปิดเผยการกระทำผิดข ององค์กรและรัฐบาล"
ที่มา - The Guardian
Edward Snowden
อ่านต่อ...