ข่าวสั้นทันโลกวันนี้เมื่อเวลา 15.39 น. ที่ผ่านมาได้มีการรายงานข่าวว่า ครม.ได้ลงมติเห็นชอบให้ยุบรวม ทีโอที และ กสท เข้าด้วยกันแล้วครับ
อย่างไรก็ตามยังคงไม่มีรายละเอียดว่าจะยุบรวมในลักษณ ะอย่างใด โดยทั้งสองหน่วยงานมีธุรกิจที่ซ้ำซ้อนกันอยู่ค่อนข้า งมาก ซึ่งต้องรอความคืบหน้าต่อไปครับ
ที่มา: Now26
Thailand, TOT, Telecom, CAT Telecom
อ่านต่อ...