สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดเผยแพร่ภาพฝีพระหัตถ์ในรูปสติกเกอร์ โดยรายได้จากการดาวน์โหลดสติกเกอร์ทั้งหมด จะนำไปสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาล รวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
ใครสนใจร่วมดาวน์โหลดสติกเกอร์ไปสนทนาและยังได้บุญ ก็ดาวน์โหลดกันได้ที่นี่ โดยใช้เหรียญ 50 เหรียญ ตีเป็นเงินไทยราวๆ 30 บาท
ที่มา - ไทยรัฐ

LINE
อ่านต่อ...