มหากาพย์ทีวีดิจิตอลที่เหมือนจะจบแล้ว ทั้งเรื่องการยอมออกอากาศคู่ขนานของช่อง 3 และการจัดเรียงช่องบนกล่องดาวเทียม อาจกำลังเริ่มตอนใหม่เมื่อบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด หรือสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ได้ร้องต่อคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. กล่าวโทษคณะกรรมการกสท. 3 ท่านคือ สุภิญญา กลางณรงค์, ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และพลโทพีระพงษ์ มานะกิจ ด้วยเหตุผลจงใจฝ่าฝืนกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอ บ ซึ่งทาง ป.ป.ช. ได้มีมติรับคำร้อง
ช่อง 7 เห็นว่าการที่กสท. ทั้งสามคนได้อนุญาตให้ช่อง 3 สามารถออกอากาศคู่ขนานได้ แต่ตัวช่อง 3 อนาล็อกและ 33 HD เป็นคนละนิติบุคคลกัน นั้นขัดต่อมาตรา 9 ของพ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และมาตรา 43 ของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ส่งผลให้รัฐเกิดความเสียหาย ทั้งมองว่ากสท. ทั้งสามคนไม่มีอำนาจตัดสินใจดังกล่าว และส่งผลเสียหายต่อสถานีที่ออกอากาศคู่ขนานด้วยนิติบ ุคคลเดียวกันอย่างถูกต้องคือ ช่อง 7 และช่อง 9
ในขั้นตอนต่อไปทาง ป.ป.ช. จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อส่งให้ ป.ป.ช. ชุดใหญ่พิจารณาว่าสมควรรับไต่สวนต่อไปหรือไม่
ที่มา: ช่อง 7
BBTV, Broadcasting, CH7, Digital TV, NBTC, Thailand, TV, TV3
อ่านต่อ...