Dropbox ประกาศเปิด Business API สำหรับเชื่อมต่อกับแอพฝั่งธุรกิจและองค์กร โดย API ที่เปิดมีฟีเจอร์แยกเป็น 4 ด้านคือ

  • เข้าถึงข้อมูลของทีม และสมาชิกในทีม
  • ตรวจสอบความเคลื่อนไหว (activity log) ของสมาชิกในทีม
  • กำหนดสิทธิการเข้าถึงไฟล์ของสมาชิกในทีม (เช่น กำหนดบางคนเป็นแอดมิน บางคนเป็นผู้ใช้ธรมดา)
  • ดึงข้อมูลการแจ้งเตือนของสมาชิกในทีม (สำหรับแอพที่ต้องการทำระบบแจ้งเตือนของตัวเองเมื่อไ ฟล์ถูกแก้ไข)

Dropbox ระบุว่าการเปิด Business API คราวนี้จะช่วยให้การใช้ Dropbox ในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะองค์กรสามารถเขียนแอพขึ้นมาครอบคลังข้อมูลที่เก ็บไว้บน Dropbox ได้ง่ายกว่าเดิม ช่วยให้ข้อมูลปลอดภัยมากขึ้น จัดการได้ง่ายขึ้น
ที่มา - Dropbox, Dropbox Developers

Dropbox, Enterprise, Cloud Storage
อ่านต่อ...