แม้ว่าจะมีปัญหารุมเร้า แต่ธุรกิจก็ยังต้องเดินหน้าต่อไป Uber ขยายบริการเรียกรถรับส่งตัวใหม่ในชื่อ UberPOOL ที่สามารถรับผู้โดยสารที่มีจุดปลายทางต่างกันได้ในรถ คันเดียว
วิธีคิดของ UberPOOL ทำมาเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าต่อพื้นที่นั่งบนรถหนึ่งคั นที่โดยทั่วไปมักจะมีผู้โดยสารเพียงหนึ่งคนต่อการเดิ นทาง จึงเหลือที่ว่างอีก 2-3 ที่เป็นปกติ การมาของ UberPOOL นั้นเคลมว่าจะเพิ่มเวลาการเดินทางเข้ามาอีกไม่กี่นาท ี แต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้กว่า 50% ด้วยกัน
Uber บอกว่าด้วยวิธีนี้นอกจากผู้ใช้จะได้ประโยชน์จากค่าใช ้จ่ายแล้ว ภาพรวมจำนวนรถก็จะลดลงจากการใช้รถร่วมกันอีกด้วย ในเมืองที่จำนวนรถแออัดอย่างนิวยอร์ก Uber เคลมว่าจะจำนวนรถจากเดินสูงสุด 2 ล้านคัน ไปได้มากกว่า 1 ล้านคันด้วยกัน
สำหรับบริการ UberPOOL จะเริ่มให้บริการในเมืองนิวยอร์กตั้งแต่สัปดาห์หน้าเ ป็นต้นไป โดยตัวเลือก UberPOOL จะอยู่ในกลุ่มรถ UberX ครับ
ที่มา - Uber
Uber,
อ่านต่อ...