มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นมูลนิธิส่งเสริมการวิจัยด้านไอที จัดการประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านต่อ...