ช่วงที่ผ่านมา เราได้เห็นบทบาทของ Uber ในประเทศไทยเล่นบทตั้งรับหรืออยู่เงียบๆ มาโดยตลอด (ลองอ่านข่าวเก่าๆ ได้) นับตั้งแต่กรณี UberX ให้บริการขัดกับกฎหมายของไทย แต่วันนี้ Uber ประเทศไทย ได้ส่งอีเมลหาลูกค้า เพื่อขอให้ลูกค้าแสดงออกการสนับสนุน Uber ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social media) แล้ว
ทาง Uber ระบุในอีเมล โดยขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนในช่วงที่ผ่าน มา และระบุว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ "เหมาะสม" ในการแสดงออกซึ่งการสนับสนุน Uber ให้มีอยู่ต่อไปในประเทศไทย ซึ่ง Uber ระบุว่าขอให้ลูกค้าช่วยกันทวิตขึ้น Twitter, โพสต์ข้อความลงบน Facebook และภาพบน Instagram โดยใช้ hashtag พิเศษ "#Uber4Thailand" (ในกรณี Instagram จะเป็นรูปภาพพร้อม hashtag) เพื่อแสดงออกถึงการสนับสนุน Uber
ทั้งนี้ Uber ประเทศไทย ไม่ได้แจ้งทางอีเมลว่า จะทำการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีนี้นานเท่ าใด
ที่มา - อีเมล Uber
Uber, Thailand, Social Network
อ่านต่อ...