Google+ เพิ่มฟีเจอร์ให้ผู้ใช้งานผ่านเว็บสามารถเลือกปักหมุด โพสต์ที่ต้องการไว้ได้แล้ว
ฟีเจอร์ปักหมุดโพสต์นี้คล้ายกับที่มีใน Twitter คือจะช่วยให้ข้อความหรือเนื้อหาที่สำคัญไม่ไหลไปตาม time line ผู้ใช้อื่นที่เข้ามาดูหน้าข้อมูลส่วนตัวด้วยแอพบน Android หรือทางเว็บ Google+ จะเห็นข้อความที่ถูกปักหมุดไว้ปรากฏอยู่ด้านบนของ time line เสมอ (ส่วนผู้ใช้ที่ใช้งานแอพบน iOS จะยังไม่เห็นว่าโพสต์ถูกปักหมุด)
จากการทดสอบด้วยตนเองพบว่าสามารถเลือกปักหมุดโพสต์ที ่ต้องการได้เพียง 1 โพสต์เท่านั้น การเลือกปักหมุดโพสต์อันใหม่จะทำให้โพสต์เดิมที่เคยถ ูกปักหมุดไว้แล้วกลับไปยังตำแหน่งเดิมบน time line โดยอัตโนมัติ
ที่มา - Engadget

Google+, Google
อ่านต่อ...