Apple เพิ่งประกาศรับสมัครงานตำแหน่งใหม่เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์เพื่อมาทำงานกับทีม Apple Maps สิ่งที่น่าสนใจคือหน้าที่ของวิศวกรที่ว่านี้จะมาทำงา นเกี่ยวกับระบบแพลตฟอร์มที่ดึงข้อมูลจากคนจำนวนมาก (crowdsource)
เนื้อความอธิบายหน้าที่ของวิศวกรนี้ยังจะต้อง "ทำงานกับโครงแบบและส่วนต่อขยายเพื่อช่วยให้แผนที่ทำง านผสานร่วมกับระบบต่างๆ อย่างเช่น Siri หรือ Pas*ok ได้อย่างไร้ร้อยต่อ, เพื่อช่วยให้ประสบการณ์ใช้งานในการช่วยส่งข้อมูลตอบก ลับดียิ่งขึ้น"
เดาว่าอีกไม่นานนัก Apple Maps ก็จะอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลเข้าไปเพื่อร่วมกันช่วย ปรับปรุงแผนที่ให้มีความถูกต้องแม่นยำ
ที่มา - SlashGear
Apple Maps, Apple
อ่านต่อ...