เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น.ขณะที่ผมเข้าเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อดูรายละเอียดเส้นทางรถเมล์บริเวณที่จะไปทำธุระส ่วนตัวในกรุงเทพมหานครนั้น ก็พบว่า หน้าแรกของเว็บไซต์ ดังกล่าว และลิงก์ภายในเว็บไซต์ของเวอร์ชันใหม่รวมถึง ลิงก์ที่ดูรายละเอียดของสายรถประจำทาง ด้วย ถูกแฮกจากกลุ่ม Arab Security Team ให้ redirect ไปยังเว็บเพจที่มีโลโก้ของกลุ่มผู้กระทำการแฮก และระบุข้อความว่า "Hacked By Arab Security Team" (ตามภาพแรก)
อย่างไรก็ตาม หน้าหลักของเว็บไซต์เข้าใช้งานได้ (ตามภาพที่สอง) ผมจึงลองเข้า เว็บไซต์เดิม ขสมก. เพื่อใช้บริการ ดูรายละเอียดของสายรถประจำทาง ปรากฏว่ายังใช้งานได้อยู่ (ตามภาพที่สาม) จึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการเพื่อให้ขึ้นรถเมล์ให้ตรงส าย ร่วมกับ เว็บไซต์ Props&Ops เว็บไซต์คอสเพลย์ ซึ่งแสดงเส้นทางการเดินรถในแผนที่ Google Maps และใช้ข้อมูลป้ายรถประจำทางใน Google Maps ประกอบกัน ท่านใดมีเครื่องมือดูรายละเอียดของสายรถประจำทาง ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
และประมาณ 363 วันก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) หน่วยงานในกำกับกระทรวงคมนาคมของไทยก็ถูกแฮกเช่นกัน
อย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วนะครับ หรือท่านใดพอมีเวลาลองเอารายละเอียดจากบทความนี้ แจ้งไปยัง ขสมก. ด้วยนะครับ โทรศัพท์ 1348, 0-2246-0339, 0-2246-0741-4 หรืออีเมล 1348@bmta.co.th
ที่มา: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ภาพแรก

ภาพที่สอง

ภาพที่สาม

BMTA, Hacking, Public Transport, Security
อ่านต่อ...