งานวิจัยใหม่จาก Disney Research เผยวิธีสร้างลูกตาที่สมจริงให้ตัวละคร ด้วยการจับลูกตาของคนเป็นมาใส่ให้ตัวละครเสียเลย
"จับ" ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการควักลูกตาสดๆ ออกมา แต่หมายถึงการเอากล้องหลายตัวจับภาพลูกตาในหลายมุมพร ้อมๆ กันในหลายสภาพแสงเพื่อเก็บรายละเอียดของส่วนต่างๆ ของลูกตามาแบบสามมิติ โดยการแยกบันทึกรายละเอียดของตาขาว, กระจกตา และม่านตานั้นทำให้สามารถสร้างลูกตาที่ตอบสนองต่อสภา พแสงได้เหมือนกับลูกตามนุษย์จริงๆ อีกด้วย เมื่อนำลูกตานี้ไปใช้กับตัวละครแล้วก็จะทำให้มีความส มจริงเพิ่มขึ้นมาก
ก่อนหน้านี้ Disney Research ได้มีงานวิจัยที่จะจับโครงสร้างใบหน้าและขนบนใบหน้าของคนมาแล้ว เมื่อรวมเข้ากับงานวิจัยนี้จะทำให้สามารถสร้างบุคคลเ สมือนได้ง่ายและสมจริงยิ่งขึ้น
ดูวิดีโอนำเสนองานวิจัยได้ท้ายข่าวครับ
งานวิจัยจับลูกตา

งานวิจัยจับโครงสร้างใบหน้า

งานวิจัยที่แยกโครงสร้างใบหน้ากับขนบนใบหน้า

ที่มา - Engadget
Disney, Research
อ่านต่อ...