ความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเป็นเรื ่องซับซ้อน เทคโนโลยีที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างกัน กระบวนการโรมมิ่งต้องตกลงกันเป็นรายกรณี (ของไทยเคยมีปัญหาช่วงแรกๆ ที่เครือข่าย 3G ใหม่ๆ ไม่สามารถโรมมิ่งได้) แต่ NSA มีทีมงานเฉพาะทำหน้าที่รวบรวมความเปลี่ยนแปลงของเครื อข่ายทั่วโลกไว้ได้อย่างน้อย 70% ในชื่อโครงการว่า AURORAGOLD
โครงการนี้ติดตามการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย IR.21 (PDF จาก GSMA) ทำให้รู้ได้ว่าเครือข่ายทั่วโลกมีการใช้เทคโนโลยีใด และเชื่อมต่อกับแบบใดบ้าง
โครงการนี้สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายท ั่วโลกได้ 701 เครือข่ายจากทั้งหมด 985 เครือข่ายในช่วงปี 2012 โดยติดตามอีเมลและคีย์เวิร์ดที่ใช้สำหรับการเจรจาที่ เกี่ยวข้องกับ IR.21 ด้วยฟิลเตอร์ 1,201 รูปแบบ
เป้าหมายของโครงการนี้คือการสนับสนุนปฎิบัติการอื่นๆ ของ NSA ที่ต้องการรู้ข้อมูลเครือข่าย เช่น หากหน่วยงานอื่นต้องการยืนยันว่าผู้ให้บริการ SMS ในลิเบียรมีใครบ้างก็สามารถสอบถามไปยังโครงการนี้ได้
ที่แน่ๆ เวลาเจ้าหน้าที่ NSA ไปซื้อซิมในต่างประเทศคงไม่มีปัญหาต่อเน็ตไม่ได้เพรา ะสามารถถามค่า APN จากทีม AURORAGOLD ได้ตลอดเวลา
ที่มา - The Intercept

NSA, Mobile, Privacy
อ่านต่อ...