ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของคนทำวิดีโอลง YouTube คือ "เพลง" ที่ใช้ในคลิปอาจละเมิดลิขสิทธิ์ได้ และที่ผ่านมาไม่มีวิธีอื่นใดนอกจากลองอัพโหลดคลิปเต็ มๆ ลง YouTube ให้เสร็จก่อน แล้วรอลุ้นว่าระบบตรวจสอบ Content ID ของ YouTube จะฟ้องว่าเพลงที่เราใช้มีปัญหาหรือไม่ (ถ้ามีปัญหาก็ต้องทำไฟล์ใหม่ อัพโหลดใหม่ เสียเวลาและทรัพยากรอีกมาก)
เพื่อลดอุปสรรคของผู้สร้างวิดีโอ YouTube จึงเพิ่มระบบค้นหาไฟล์เพลง YouTube Audio Library ให้เราสามารถนำชื่อเพลงไปค้นหาในระบบก่อนว่าเพลงนี้ม ีความเสี่ยงจะเกิดปัญหาลิขสิทธิ์หรือไม่ (สามารถเช็คได้ถึงระดับแต่ละประเทศที่ลิขสิทธิ์เพลงอ าจไม่เท่ากัน) ช่วยให้คนทำวิดีโอสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ว่าจะใช้เพ ลงอะไรประกอบคลิปได้บ้าง
ที่มา - YouTube Creator Blog

YouTube, Copyright Infringement, Intellectual Property
อ่านต่อ...