จากกรณี อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุ Uber ผิดกฎหมาย, Uber แถลงยอมรับข้อกฎหมาย ยืนยันปลอดภัย เชื่อถือได้ และ Uber ถูกจับในไทยหนึ่งคัน ปรับ 2,000 บาทฐานใช้รถป้ายแดง
ล่าสุด Uber ไทยออกแถลงการณ์ฉบับใหม่ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 (เข้าใจว่าหลังจากเข้าพบกรมการขนส่งทางบกในวันนี้ ตามข่าวที่เคยออกมาก่อนหน้านี้) มีใจความสำคัญคือยืนยันเป้าหมายของ Uber ว่าต้องการยกระดับชีวิตประจำวันของผู้คน, จะเคารพการทำหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก และพร้อมให้ความร่วมมือกับกรมฯ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านคมนาคมต่อไป
คำแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากบริษัทอูเบอร์ | วันที่ 9 ธันวาคม 2557
ด้วยการให้บริการกว่า 250 เมือง จาก 50 ประเทศทั่วโลก อูเบอร์ได้เปลี่ยนแปลงวิถีการเดินทางในชีวิตประจำวัน ของแต่ละคน ช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ชัดเจนว่ากระแสการตอบรับบริการของอูเบอร์บน ท้องถนนทั้งในกรุงเทพมหานครและภูเก็ตเป็นไปอย่างดีมา ก ผู้ใช้บริการคนไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใช้บริการผ่านระบบของอูเบอร ์ที่ใครหลายๆคนชื่นชอบ
อูเบอร์ คือ บริษัทเทคโนโลยีที่ผลิตแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อผู้โดยส ารกับบริการเดินทางบนสมาร์ทโฟน ซึ่งทางอูเบอร์มีความตั้งใจและมุ่งหวังที่จะนำพาประเ ทศไทยก้าวไปข้างหน้า ด้วยการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย และช่วยลดสภาพการจราจรหนาแน่นบนท้องถนน ทำให้อูเบอร์เป็นหนึ่งในทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ขณะเดียวกันผู้ให้บริการก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตน เอง ซึ่งเป็นการสร้างงานในประเทศ การให้บริการในลักษณะนี้จะยกระดับระบบการคมนาคมและนำ พาประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจแบบดิจิตอลตามแนวนโยบายท ี่รัฐต้องการขับเคลื่อน

เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน ความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของโลกดิจิตอลถือเป็นสิ ่งสำคัญที่จะผลักดันแนวคิด

อ่านต่อ...