วันนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกให้ข่าวระบุว่าหลังจากเ รียกผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่เข้าพูดค ุยทั้งสามราย ได้แก่ Grab Taxi, Easy Taxi, และ Uber ทางกรมการขนส่งทางบกได้สั่งให้ Uber หยุดให้บริการรถป้ายดำ (UberX) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และบริการ Uber ป้ายเขียวจะให้บริการต่อไปได้แต่ต้องทำตามกำหนด คือให้บริการในพื้นที่สนามบิน, โรงแรม, และนำเที่ยว
จนถึงตอนนี้ ผู้ขับ UberX ถูกลงโทษปรับ 2,000 บาทไปแล้วสิบราย หลังจากจับรายแรกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และทางกรมการขนส่งทางบกจะปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเพิ่มโทษต่อไป
ยังไม่ชัดเจนนักว่า ทาง Uber จะปรับตัวอย่างไรให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่ง ทางบก เพราะแม้จะใช้รถป้ายเขียวแต่หากเรียกรถนอกเขตโรงแรม, สนามบิน, หรือสถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้ การใช้งานก็คงเปลี่ยนไปจากตอนนี้ที่เรียกได้จากแทบทุ กที่ในพื้นที่ให้บริการอย่างมาก
ที่มา - ไทยรัฐ
Uber, Law, Thailand
อ่านต่อ...