วันนี้ศาลเมืองมาดริดพิพากษาคดีที่ฟ้องโดยสมาคมแท็กซ ี่มาดริดให้ Uber ต้องหยุดให้บริการทั้งหมดในสเปน ทำใช้รถให้บริการแท็กซี่โดยไม่ได้รับอนุญาตและแข่งขั นอย่างไม่เป็นธรรมกับแท็กซี่ในระบบ
คำพิพากษานี้เป็นการลงโทษล่าสุดในสเปนหลังจากที่รัฐบ าลมาดริดและบาร์เซโลน่าประกาศลงโทษทางการเงิน (financial sanction) กับผู้ขับ Uber ทางรัฐบาลแคว้นแคทาโลเนียระบุว่ากำลังพิจารณาโทษยึดร ถกับผู้ขับ Uber โดยค่าปรับไถ่ถอนรถคืนอยู่ที่ 6,000 ยูโรหรือ 250,000 บาท
ที่มา - The Local
Uber, Spain, Law
อ่านต่อ...