ราว 2 สัปดาห์ก่อนเพิ่งมีการเปิดเผยว่า Twitter จะเก็บข้อมูลว่าผู้ใช้มีแอพอะไรในอุปกรณ์บ้าง ซึ่งอาจมีคนสงสัยว่า Twitter จะอยากรู้ไปทำไม (แต่บางคนอาจพอเดาทางได้ตั้งแต่ตอนนั้น) มาวันนี้ความจริงก็กระจ่างแล้วว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที ่มาเสริมระบบโฆษณาของ Twitter ที่จะทำให้นักโฆษณาสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ว่าต้ องการให้ใครมองเห็นโฆษณาของตนเองบ้าง โดยใช้เกณฑ์การคัดกรองกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลแอพที่ใ ช้งานนั่นเอง
Twitter บอกว่ามีบางแบรนด์เริ่มนำข้อมูลแอพของผู้ใช้ไปกำหนดก ลุ่มเป้าหมายสำหรับการทำโฆษณากันบ้างแล้ว และเสียงตอบรับที่ได้มาจากแบรนด์เหล่านั้นก็เป็นไปใน ทางบวก ซึ่งแบรนด์เหล่านี้จะรับรู้ได้ว่าผู้ใช้ติดตั้งแอพอะ ไร, มีการลงทะเบียนใช้งานแอพแล้วหรือไม่ รวมทั้งรู้ถึงการซื้อสินค้าและบริการในแอพ ซึ่งจะช่วยให้วางแผนการตลาดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

แน่นอนว่าหากใครไม่ต้องการให้ Twitter เอาข้อมูลเรื่องแอพไปใช้เพื่องานโฆษณาก็สามารถปิดระบ บนี้ได้ โดยเปิดเมนูตั้งค่าของแอพแล้วเลือกเอาเครื่องหมายหน้ าข้อความ

อ่านต่อ...