ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้โทรทัศน์หน้าจอ 4K เมื่อ Amazon ได้อัพเกรดบริการวิดีโอออนไลน์ Instant Video ให้รองรับคอนเทนต์แบบ 4K กับสมาชิก Amazon Prime แล้ว
ทาง Amazon ได้แจ้งกับลูกค้าว่าคอนเทนต์จำนวนมากยังไม่มีให้บริก ารในแบบ 4K แต่บนโทรทัศน์ 4K ส่วนมากนั้นจะมีชิปประมวลผลที่จะทำการอัพสเกลของภาพใ ห้ออกมาดูดีกว่าบนโทรทัศน์ 720p หรือ 1080p และอาจให้ภาพที่ดีพอๆ กับ 4K จริงๆ ได้

ยังไม่มีการแจ้งสเปคของอินเทอร์เน็ตสำหรับบริการนี้อ อกมาจากทาง Amazon สำหรับบริการสตรีมระดับ 4K นี้ แต่สเปคที่ออกมาไม่น่าแตกต่างจากบริการจากทางฝั่ง