พี่อัจครับ... โต้ติดต่อหาพี่หลายครั้งแล้วพี่ไม่รับสายสักทีครับพี ่ คือว่าผมจะเอารถที่ผมได้ซื้อจากพี่ไปทำทะเบี่ยนที่ปร ะจวบต้นเดือนหน้านี้อ่ะครับ จึงอยากรู้ว่ามีความคืบหน้ายังไงบ้างแล้วครับเรื่องท ะเบียนรถ ถ้าพี่พร้อมโต้ก้อจะไปทำทะเบียนที่ประจวบเลย เพราะทางผมพร้อมแล้ว และจะจ่ายส่วนที่เหลือที่ยังค้างพี่อยู่ให้จบเลย ยังไงก้ออยากให้พี่ติดต่อกลับมาด้วยนะครับจะเป็นพระค ุณอย่างสูง
ป.ล.ว่าสมาชิกในกลุ่มหัวหินท่านใดที่ได้อ่านข้อความน ี้และรู้จักกับพี่อัจกระผมรบกวนช่วยบอกพี่อัจ...ให้ด ้วยนะครับจักเป็นพระคุณอย่างสูงครับ....