Ilya Grigorik พนักงานของกูเกิลโพสต์ข้อมูลลง Google+ ว่าหน้าเว็บ Google Search เวอร์ชันอุปกรณ์พกพาจะทำงานเร็วขึ้นอีก 0.1-0.15 วินาที ถ้าใช้งานบน Chrome for Android
เหตุผลมาจากกูเกิลนำเทคนิคการดึงข้อมูลล่วงหน้า (prefetch) มาใช้กับหน้าผลการค้นหาของ Google Search ก่อนผู้ใช้คลิกลิงก์ไปยังเว็บปลายทาง ซึ่ง Chrome for Android จะดักข้อมูลว่าหน้าผลการค้นหาถูก unload ออกจากแท็บเมื่อไร จากนั้นจะนำข้อมูลบางส่วนจากเว็บปลายทางที่ดาวน์โหลด รอไว้แล้วมาเริ่มเรนเดอร์ทันที ผลคือการเรนเดอร์เว็บเพจปลายทางจะเร็วขึ้นอีกเล็กน้อ ย
ฟีเจอร์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะ Chrome for Android เท่านั้น แต่กูเกิลสัญญาว่าจะรองรับเบราว์เซอร์อื่นๆ เมื่อเบราว์เซอร์เหล่านั้นรองรับเทคนิค prefetch ลักษณะนี้ด้วย
ที่มา - +Ilya Grigorik via Droid Life

Google Search, Chrome, Google, Android, Search Engine, Browser
อ่านต่อ...