หลังจากที่เป็นเรื่องราวค้างคาระหว่างกรมขนส่งทางบกป ระเทศไทยและคู่กรณี Uber กันมาประมาณ 1-2 อาทิตย์ และกรมขนส่งทางบกได้มีคำสั่งให้ Uber หยุดบริการรถแท๊กซี่ป้ายดำ หรือ อูเบอร์เอ็กซ์ (UberX) และวันที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา อูเบอร์ ประเทศไทย ได้หยุดให้บริการอูเบอร์เอ็กซ์แล้ว ส่วนแท็กซี่ป้ายเขียว หรือ อูเบอร์แบล็ก (Uber Black) นั้น จะยังให้บริการได้ต่อไปเฉพาะในพื้นที่สนามบิน โรงแรม และเพื่อการทัศนาจรหรือนำเที่ยวเท่านั้น
ที่มา: ไทยรัฐ
Uber, Law, Thailand, Transportation,
อ่านต่อ...