จากข้อจำกัดหนึ่งเบอร์หนึ่งโหวต ความต้องการตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของเรามีการเปลี่ยนซิม โทรศัพท์หรือไม่เป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาความปลอดภั ยโทรศัพท์ แม้เราจะหาซิมได้จำนวนมากแต่กระบวนการเปลี่ยนซิมบูตเ ครื่องใหม่ใช้เวลาหลายนาที ความสามารถในการส่งข้อความเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนซิม ทำให้เราสามารถกำหนด
SIM Notify ออกแบบมาให้ ส่ง SMS โหวตได้ทันทีที่เปลี่ยนซิมโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ เพิ่มเติม ตรวจสอบสถานะของซิมโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ตลอดเวลา และส่ง SMS โหวตแจ้งเตือนไปยังเลขหมายปลายทางได้ทันทีที่ซิมพร้อ มใช้งาน โดยข้อจำกัดของแอนดรอยด์เองทำให้ซิมที่ขึ้นสถานะพร้อ มใช้งานแล้วก็ตาม จะไม่สามารถส่ง SMS ได้ระยะหนึ่ง SIM Notify จะพยายามซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะส่งสำเร็จหนึ่งครึ้งแล้วจึงหยุด
หน้าจอของแอพมีเพียงหน้าจอเดียวคือตั้งค่า ให้หยุดทำงานชั่วคราว, ตั้งหมายเลขปลายทาง, และข้อความที่ต้องการส่ง
กระบวนการเมื่อถอดซิมออก SIM Notify จะแจ้งว่ารับรู้ว่าซิมถูกถอดออกไปแล้ว หลังจากนั้นให้ระสักครู่ จนกระทั่งได้ข้อความ "SMS Delivery Confirmed" แปลว่ากระบวนการส่งสำเร็จ
คำเตือน: แอพนี้เป็นการทดสอบ ตัวแอพสามารถส่ง SMS ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายได้ ควรระวังและใช้เฉพาะกับเลขหมายเติมเงินและตรวจสอบเสี ยก่อนว่าทำงานกับโทรศัพท์ของท่านได้ดี เพื่อป้องกันบั๊กกับโทรศัพท์บางรุ่น
SIM Notify เปิดให้ดาวน์โหลดใน Google Play และเปิดซอร์สโค้ดให้ทุกคนไปแก้ไขต่อเองได้ใน GitHub
ต่อจากนี้ไม่เกี่ยวกับบทความแนะนำแอพ

Android, App.th
อ่านต่อ...