Facebook เปิดระบบ Trending มาตั้งแต่ต้นปีเพื่อช่วยให้ผู้คนได้รู้ว่าอะไรที่กำล ังเป็นกระแส จะได้ไม่ตกข่าวอะไรสำคัญๆ ไป และเพื่อให้การเกาะกระแสเป็นไปได้ง่ายกว่าเดิม Facebook จึงทำการปรับเปลี่ยนระบบ คือเมื่อแท็บในหัวข้อที่กำลังเป็นเทรนด์ในขณะนี้ จะได้เห็นบทสนทนาที่มาจากแหล่งที่แตกต่างกัน 5 แหล่งคือ

  • บทความที่เกี่ยวข้อง
  • โพสต์จากผู้คนที่เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์
  • โพสต์ของเพื่อนและกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายของเรา
  • โพสต์จากคนที่อยู่ใกล้ๆ กับเหตุการณ์
  • ไลฟ์ฟีดจากผู้คนในทุกมุมโลก

โดยโพสต์ในฟีดจะโชว์โพสต์ที่เกี่ยวข้องและให้คะแนนตา มค่าปฏิสัมพันธ์, ความสดใหม่ และปัจจัยอื่นๆ ส่วนในเรื่องของความเป็นส่วนตัว โพสต์ที่ตั้งไว้ให้เพื่อนเห็นก็จะมีแค่เพื่อนเห็นเหม ือนเดิม ไม่ได้เอามาโชว์เป็นสาธารณะแต่อย่างใด
ระบบ Trending แบบใหม่เปิดให้ใช้แล้วสำหรับผู้ใช้ Facebook ใน US บนเว็บและบนแอนดรอยด์ ส่วนการรองรับ iOS และผู้ใช้ทั่วโลกจะตามมาเร็วๆ นี้
ที่มา - Facebook Newsroomอ่านต่อ...