ที่ผ่านมาเราอาจจะรู้จักโซนี่ในฐานะเจ้าของผู้ผลิตอุ ปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง แต่ล่าสุดเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เครือโรงพยาบาลสมิติเวช ได้ลงนามในข้อตกลงบันทึกความเข้าใจกับทางโซนี่เกี่ยว กับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ใจความสำคัญข้อตกลงฉบับนี้ระบุว่า ทางโซนี่จะสนับสนุนโรงพยาบาล ในการติดตั้งและทดลองใช้งานระบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่ างๆ เช่น ระบบจัดการด้านข้อมูลด้านการแพทย์ ระบบกล้องมอนิเตอร์ทางไกลสำหรับโรงพยาบาล และนอกจากอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ทางโซนี่จะนำเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเข้ามาใช้ในโรงพยา บาลด้วย อย่างเช่นหน้าจอโทรทัศน์ หรือระบบการประชุมทางไกล เป็นต้น
ส่วนทางโรงพยาบาลสมิติเวช จะให้สิทธิพิเศษกับโซนี่ในการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโล ยีทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตามข้อตกลงนี้
ที่มา - อีเมลข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมิติเวช


Health, Samitivej Hospital, Sony, Thailand
อ่านต่อ...