Adobe รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ตามปีการเงินบริษัท 2014 (กันยายน-พฤศจิกายน) มีรายได้รวม 1,073.3 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 73.3 ล้านดอลลาร์ โดยในไตรมาสที่ผ่านมามีผู้สมัครใช้ Creative Cloud เพิ่มอีกกว่า 6 แสนคน รวมมีสมาชิก 3.45 ล้านคนแล้ว
โครงสร้างรายได้ Adobe ในปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนไปมาก ปีก่อนบริษัทมีรายได้จากลูกค้าประเภทสมัครสมาชิก 44% แต่ไตรมาสล่าสุดเพิ่มมาเป็น 66% แล้ว
นอกจากนี้ Adobe ยังประกาศแผนเข้าซื้อกิจการ Fotolia เว็บขายภาพถ่ายที่มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ด้วย
ที่มา: Adobe
Adobe, Financial Report, Creative Cloud, Acquisition
อ่านต่อ...