ดูเหมือนว่าช่วงนี้ Uber จะเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับ คราวนี้เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ Uber เปิดให้บริการ UberX อย่างเป็นทางการแล้วในเมืองหลวง โดยไม่สนคำเตือนจากรัฐบาลท้องถิ่นของกรุงโซลว่า UberX จะผิดกฎหมายทันทีที่เปิดให้บริการ
อันที่จริงทาง Uber ได้ทดลองให้บริการ UberX ในกรุงโซลโดยไม่คิดค่าบริการมากว่า 3 เดือนแล้ว โดยได้รับคำเตือนจากรัฐบาลกรุงโซลล่วงหน้าดังที่กล่า วไป เนื่องจากละเมิดกฎหมายขนส่งว่าด้วยการให้บริการรถสาธ ารณะ โดยสภาเมืองของกรุงโซลกำลังร่างกฎหมายที่ให้รางวัลปร ะมาณ $180 สำหรับคนที่แจ้งเบาะแสของคนขับรถ Uber อีกด้วย
ขณะที่โฆษกของ Uber กล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจาก Uber เป็นรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ (a new concept) และได้รับความนิยมอย่างมาก และ Uber ก็พร้อมที่จะเจรจาพูดคุยกับรัฐบาลท้องถิ่นของกรุงโซล
ด้านโฆษกของรัฐบาลกรุงโซลแถลงยอมรับความนิยมของ Uber ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่ได้ความสะดวกสบายจากการ ให้บริการของแท็กซี่ แต่ทาง Uber ก็ต้องเคารพกฎหมายช่วยเช่นกัน
ที่มา - CNET
Uber, South Korea
อ่านต่อ...