Kevin Turner ซีโอโอของไมโครซอฟท์ไปพูดที่งานสัมมนาของ Credit Suisse โดยเขากล่าวถึง "แผนการทำเงิน" ของระบบปฏิบัติการ Windows ว่าจะใช้โมเดลธุรกิจใหม่ (new business model) ผ่านบริการและส่วนเสริมต่างๆ

ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาเรื่อยๆ ว่าไมโครซอฟท์อาจแจก Windows 10 ฟรี แต่ Turner พูดชัดเจนว่าไมโครซอฟท์ยังตั้งใจหารายได้จาก Windows 10 ต่อไป บริษัทไม่คิดจะใช้ยุทธศาสตร์แจกฟรีเพื่อรักษาส่วนแบ่ งตลาด (loss leader) แต่จะเปลี่ยนไปใช้โมเดลธุรกิจแบบใหม่ (we

อ่านต่อ...