จากข่าว Instagram ประกาศตัวเลขผู้ใช้งาน 300 ล้านคน ซึ่งแซง Twitter ที่สิ้นสุดไตรมาสสามมีผู้ใช้งานอยู่ 284 ล้านคน เท่ากับเป็นการตอกย้ำอัตราเติบโตของ Twitter ที่ช้าลงมาก โดย Fortune ได้สัมภาษณ์ Evan Williams ผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter และปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นบอร์ด Twitter เพื่อขอความเห็นในประเด็นนี้
Evan อธิบายว่า Facebook (เจ้าของ Instagram) ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการวัดความสำเร็จของเครือข่ายส ังคม โดยย้ำถึงตัวเลขผู้ใช้งานเป็นประจำทุกเดือน (monthly active user) อยู่ตลอด ซึ่งเขามองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะ Facebook เองก็นิยามคำว่าผู้ใช้งานกระทั่งคนที่ล็อกอินแอพภายน อกด้วย Facebook Connect และแชร์สเตตัส โดยที่คนนั้นไม่ต้องเปิดแอพ Facebook เลยก็ได้
เขากล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้ย้อนดูผลงานที่ Twitter ได้สร้างผลสะเทือนต่อโลกในวาระต่างๆ เทียบกับที่ Instagram เคยทำ เพราะเหตุการณ์สำคัญใดๆ ทั่วโลก ณ ขณะเวลานั้นทุกคนย่อมคิดถึง Twitter มากกว่าดูรูปสวยๆ ผ่าน Instagram แน่นอน และที่สำคัญ Twitter สามารถหาเงินได้มากกว่า Instagram ด้วย
ที่มา: Fortune
Twitter, Instagram




อ่านต่อ...