กลัวจาโดนโกง ใครพอจะรู้วิธีการทำให้ไม่โดนโกงในการซื้อขายทางขนส่ งต่างจังหวัดบ้าง ขอร้องช่วยด้วย กลัว...