กูเกิลปิดศูนย์พัฒนาในรัสเซียที่มีวิศวกรประจำอยู่ 50 คน โดยระบุว่าทางกูเกิลยังคงดูแลผู้ใช้และลูกค้าของกูเก ิลในรัสเซีย และจะยังมีทีมงานดูแลต่อไป
กูเกิลไม่ระบุถึงเหตุผลที่ถอนศูนย์พัฒนาออกจากรัสเซี ยในครั้งนี้ แต่ความเป็นไปได้คือกฎหมายใหม่ของรัสเซียที่ระบุให้ผู้ให้บริการต้องเก็บ ข้อมูลชาวรัสเซียไว้ในรัสเซียเท่านั้น เป็นการบีบให้ผู้ให้บริการต้องมาเปิดศูนย์ข้อมูลในปร ะเทศ หรือถอนตัวออกจากรัสเซียไปเลย
รัฐบาลรัสเซียพยายามเข้าควบคุมสื่อออนไลน์อย่างหนักใ นปีนี้ เริ่มตั้งแต่การดเข้ายึดเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดังอย่าง VK, เตรียมระบบโดเมนพร้อมสำหรับการตัดขาดจากโลกภายนอก, และออกกฎหมายบังคับอย่างหนักตามมา
ที่มา - ArsTechnica
Google, Russia
อ่านต่อ...