เบื่อไหม กับการที่ต้องชาร์จไฟให้ที่ชาร์จพกพาเป็นเวลาหลายชั่ วโมง เบื่อไหม ที่พบว่าแบตเตอรี่ของที่ชาร์จพกพาเหลือน้อยแต่มีเวลา ไม่เพียงพอที่จะชาร์จก่อน ถ้าใช่ มาทำความรู้จักกับ Zap&Go กันดีกว่า
Zap&Go เป็นโครงการสร้างที่ชาร์จพกพาที่เพิ่งระดมทุนสำเร็จบ น Indiegogo ไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยมันสามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์อื่นๆ ได้ผ่าน USB เหมือนกับที่ชาร์จพกพาทั่วๆ ไป แต่สิ่งที่ต่างไปจากรุ่นอื่นๆ คือการที่ตัวมันสามารถประจุพลังงานให้เต็มได้ด้วยเวล าเพียง 5 นาทีเท่านั้น ซึ่งเบื้องหลังของ Zap&Go ก็คือการที่มันใช้ super capacitor (ตัวเก็บประจุชนิดหนึ่ง) ที่ทำจากกราฟีนมาใช้ในการเก็บพลังงานแทนแบตเตอรี่นั่นเอง โดยกราฟีนนั้นถูกค้นพบว่าเหมาะที่จะนำมาใช้ในการเก็บพลังงานไฟฟ้ามาหลายปีแล้วและก็มีการนำมาใช้อยู่บ้างในวงจำกัด
สเปกของ Zap&Go มีดังนี้

  • จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ที่รับพลังงานผ่าน USB 5 โวลต์
  • รองรับปลั๊กไฟทั่วโลก
  • มีความจุ 1,500 mAh ประจุไฟให้เต็มได้ด้วยเวลา 5 นาที เพียงพอที่จะใช้ประจุให้ iPhone 5 ได้ 100%, ให้ iPhone 6 หรือ Samsung Galaxy 5 ได้ 75% และให้ iPad Air ได้ 50%

การนำตัวเก็บประจุมาใช้เก็บพลังงานแทนแบตเตอรี่มีข้อ ดีที่มันสามารถประจุไฟได้เร็วมาก แต่ก็มีข้อเสียที่การคลายประจุที่สูงกว่าแบตเตอรี่ค่ อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม Zap&Go นั้นเสียประจุเพียงแค่ 20% ต่อเวลา 72 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งด้วยความเร็วในการประจุไฟของมันนี้ทำให้เราสามาร ถประจุไฟชดเชยได้ในเวลาอันสั้นด้วย
และเนื่องจากตัวเก็บประจุนั้นเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแ บบของประจุไฟฟ้าโดยตรง ไม่ได้ใช้การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในการเก็บพลังงานเหมื อนกับแบตเตอรี่ ทำให้การประจุไฟหรือการจ่ายไฟไม่จำเป็นต้องมีการแปลง รูปแบบพลังงานไปมาส่งผลให้ไม่มีการสูญเสียพลังงานไปใ นส่วนนี้และใช้พลังงานได้คุ้มค่ากว่า


ที่มา - Indiegogo ผ่าน SlashGear
Battery, Mobile
อ่านต่อ...