ไหนๆ ก็ยากที่จะปราม Uber อยู่แล้ว ดังนั้นกลุ่มสหภาพคนขับรถแท็กซี่ใน Chicago และคณะกรรมการรถแท็กซี่ของ Washington DC จึงมีใจคิดตรงกันว่าควรจะทำแอพเรียกใช้บริการรถมาแข่ งกับ Uber มันซะเลย
ทางฝั่ง Chicago ซึ่งมีคนขับรถแท็กซี่วิ่งให้บริการในเมืองราว 7,000 คน จะร่วมกันให้บริการวิ่งรับผู้โดยสารที่เรียกใช้บริกา รผ่านแอพที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดยข้อตกลงในกลุ่มสหภาพที่จะช่วยกันผลักดันแอพนี้มีก ารจูงใจผู้ขับด้วยการลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่า งๆ เป็นต้นว่า ลดค่าเช่ารถในลง 15% - 25% สำหรับผู้ขับที่ใช้รถไฮบริดหรือรถพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มส่วนแบ่งค่าโฆษณาจากแพลตฟอร์ม ให้แก่คนขับที่ร่วมโครงการแอพของสหภาพด้วย ในขณะที่มาตรการจูงใจลูกค้าให้เลือกใช้บริการก็มีเช่ นกัน ทั้งการลดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าโ ดยสารซึ่งจะลดจาก 5% เหลือ 3%
ฟาก Washington DC ก็มีการผลักดันจากด้านฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะก รรมการรถแท็กซี่ของเมือง โดยประกาศว่าจะมีการสร้างแอพเรียกรถเริ่มให้บริการใน เดือนมีนาคมปีหน้า งานนี้จะมีคนขับรถแท็กซี่ที่ให้บริการอยู่ก่อนแล้วใน เมืองราว 7,000 คันมาร่วมโครงการ โดยทางการ Washington DC จะยังคงอนุญาตให้ผู้ประกอบการอย่าง Uber และ Lyft ทำธุรกิจแข่งขันไปพร้อมกันได้
ข่าวนี้น่าสนใจในแง่ที่ว่าผู้ให้บริการรถแท็กซี่แบบเ ดิมๆ และหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลกิจการในด้านนี้ ได้เลือกตัดสินใจดำเนินการอย่างไร ซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงเห็นด้วยว่าการเผชิญหน้ากับคู่แ ข่งทางธุรกิจและหันมาสู้ด้วยการยกคุณภาพบริการของตนเ องย่อมส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการในภาพรวมอย่างแน่นอน
ที่มา - SlashGear, The Verge
USA, Uber, Taxi
อ่านต่อ...