ผู้อ่าน Blognone อาจคุ้นเคยกับหน้าจอขนาดใหญ่ที่ร้าน AIS Shop สาขา Central World มีเกมเตะลูกฟุตบอลหรือโบวลิ่งจากหน้าจอเป็นช่วงๆ บริษัทที่ทำงานดังกล่าว EXZY อีกหนึ่งสตาร์ทอัพของไทยที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะจับตลาดด้านแอพบนหน้าจอ Display และโซลูชันด้าน Interactive ได้อย่างโดดเด่น
Blognone มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งบริษัททั้งสามคน ได้แก่ คุณลิงค์ จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา, คุณป๊อป เนนิน อนันต์บัญชาชัย และคุณแนน ลลิล อนันต์บัญชาชัย ถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ของบริษัทในการก่อตั้ง ตลอดจนถึงการเติบโตและคำแนะนำให้คนที่อยากทำสตาร์ทอั พครับ

จากภาพ (ซ้ายไปขวา): คุณลิงค์ จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา, คุณแนน ลลิล อนันต์บัญชาชัย และคุณป๊อป เนนิน อนันต์บัญชาชัย
จุดเริ่มต้นและแนวคิด
ในทีมผู้ก่อตั้ง คุณลิงค์และคุณป๊อป เป็นเพื่อนกันมาก่อน โดยคุณป๊อปทำบริษัทเกมมาก่อน ส่วนคุณลิงค์มีพื้นฐานจากสายงานด้านงานขาย (retail) เป็นพื้นฐาน ส่วนคุณแนนเป็นพี่น้องกับคุณป๊อป ถูกดึงตัวเข้ามาช่วยในทีมในฐานะคนดูแลด้านธุรกิจเป็น หลัก น่าสนใจว่าจุดเริ่มต้นของ EXZY ไม่ได้ใช้วิธีระดมทุนตามสมัยนิยม แต่ใช้เงินลงทุนของตัวเองทั้งหมด

ประวัติของ EXZY เกิดจากการที่ทีมมองว่าโซลูชั่นไอทีสำหรับงานด้านการ ขายปลีก (retail) ยัง

อ่านต่อ...