เป็นเกียร์ ออโต้น่ะครับ หรือเอาเกียร์ อย่างเดียวครับ 0863267574 ครับหรือลงรายล่ะเอียดเอาไว้ โทรกลับได้ครับ