หนังสือพิมพ์ The Washington Post เผยแพร่รายงานพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคของ Uber ในการงัดข้อกับภาครัฐของสหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับมลรัฐและในระดับรัฐบาลกลาง โดยชี้ให้เห็นยุทธศาสตร์ว่าทาง Uber เลือกใช้ทั้ง "กระแสสังคม" และ "การวิ่งเต้น" กับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อกดดันหรือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (ใครสนใจในรายละเอียดสามารถไปอ่านได้ยาวๆ จากที่มา)
The Washington Post ยกตัวอย่างในกรณีของมลรัฐ Virginia ที่พยายามจะหาทางเอาผิดกับ Uber หลังจากที่จะเปิดบริการในรัฐ ผลปรากฏว่า Uber ใช้วิธีการส่งอีเมลหาลูกค้าในมลรัฐ ร้องขอให้ส่งอีเมลไปหาผู้แทนของรัฐจำนวนมาก เพื่อเรียกร้องให้มีบริการนี้ต่อไป นอกจากนั้นแล้วยังใช้บริการของนักวิ่งเต้น (lobbyist) กดดันจนทำให้รัฐมนตรีด้านการขนส่งของมลรัฐ ออกคำสั่งให้ กรมการขนส่งทางบกประจำมลรัฐ เลิกยุ่งกับ Uber ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดใช้ระยะเวลาเพียง 48 ชั่วโมงเท่านั้น
รายงานพิเศษดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่า Uber ได้ว่าจ้างนักวิ่งเต้นจำนวนมากในหลายรัฐ นอกเหนือจากทีมงานด้านนโยบายซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่แล้วแ ละกำลังขยายตัวเรื่อยๆ ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมายที่จะทำให้การดำเนินธ ุรกิจของ Uber ประสบความยากลำบากนั้น มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก ซึ่งรวมถึงการจ้าง David Plouffe อดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีบารัค โอบามา และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการรณรงค์การเลือกตั้งประธา นาธิบดีเมื่อปี 2008 อีกด้วย
ที่มา - The Washington Post
Uber, Politics, USA
อ่านต่อ...