LINE อัพเดตใหม่เป็นเวอร์ชั่น 4.8.0 ในญี่ปุ่นนั้น LINE Pay เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว ส่วนฟีเจอร์ใหม่สำหรับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกคือการแสดงสถานะกำลังพิมพ์
สถานะกำลังพิมพ์ของ LINE จะขึ้นเป็นจุดสามจุดคล้ายสถานะของ Hangouts ที่แสดงสถานะกำลังพิมพ์เหมือนกัน
LINE Pay เปิดให้บริการหลังๆ ตามที่เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนตุลาคม โดยเราสามารถ โอนเงิน, ทวงเงิน, แชร์ค่าใช้จ่ายในกลุ่ม, และจ่ายเงินร้านค้าออนไลน์
กระบวนการใช้งานจริงจะต้องลงทะเบียนก่อน โดยลงทะเบียนได้สองวิธีคือผูกบัญชีเข้ากับธนาคารหรือ ลงทะเบียนด้วยการถ่ายรูปบัตรประจำตัวส่งไปให้ทาง LINE เมื่อจะเริ่มใช้บริการต้องตั้งรหัสตัวเลข 7 ตัวแยกจากรหัสบัญชี LINE เสมอ สำหรับผู้ใช้ iOS จะเลือกใช้ Touch ID ได้ด้วย
ค่าบริการมีเฉพาะค่าบริการถอนเงินออกจากระบบครั้งละ 200 เยนไม่รวมภาษี
ที่มา - LINE, LINE Blog


LINE,Japan
อ่านต่อ...