Facebook ได้พยายามจะปรับปรุงบริการให้คำนึงถึง "วิถีความเป็นมนุษย์" มากขึ้นด้วยการทำให้เป็นมิตรกับคน โดยเริ่มต้นจากการไม่เรียกผู้ใช้ว่า "users" แต่จะเรียกว่า "people" แทน เพื่อให้ทีม Facebook ระลึกว่า ที่กำลังทำผลิตภัณฑ์อยู่นี่ ทำให้มนุษย์ที่มีความซับซ้อนใช้
นอกจากนี้ Facebook ยังได้ศึกษาด้วยการไปคุยกับนักการตลาดหรือนักโฆษณาเพ ิ่มเติม เพราะคนกลุ่มนี้ใช้ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนมาก การคุยกับคนกลุ่มนี้จะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆ แล้วพวกเขามองและคิดอะไร และทำระบบให้ออกมาเป็นระบบสำหรับมนุษย์จริงๆ
ที่มา - Business Insider
Facebook
อ่านต่อ...