จากข่าวก่อนหน้านี้ที่ Microsoft ร่วมกับ Pearson VUE ทดลองจัดสอบนอกศูนย์สอบในสหรัฐ ล่าสุดไมโครซอฟท์และ Pearson VUE ขยายการจัดสอบนอกศูนย์สอบไปอีก 20 ประเทศ รวมประเทศไทย
ดูรายชื่อประเทศที่มีการจัดสอบนอกศูนย์สอบ รายละเอียดการเตรียมตัวเข้าสอบ รายชื่อวิชาที่เปิดให้สอบนอกศูนย์สอบ ได้จากเว็บ Microsoft Learning ครับ
ที่มา: Worldwide Partner Conference Blog
Certification, Microsoft
อ่านต่อ...