รอคอยกันมานาน ในที่สุด Google Drive ก็รองรับการแก้ไขเอกสาร OpenDocument (ODF) ซึ่งเป็นฟอร์แมตเอกสารเปิดที่ชุดโปรแกรมสำนักงานหลาย ตัว (เช่น OpenOffice หรือ LibreOffice) ใช้เป็นฟอร์แมตเอกสารหลัก
ตอนนี้ Google Drive สามารถแก้ไขได้ทั้งไฟล์ .odt (เอกสาร), .ods (สเปรดชีต) และ .odp (เอกสารนำเสนอ)
ที่มา - +Google Drive
Google Drive, OpenDocument
อ่านต่อ...