...วันที่ 14 ธันวาคม 2547 เดินทางไปแจกอุปกรณ์การศึกษา ขนม ผ้าหุม แก่ โรงเรียนแชะชาวบ้าน หินสูง ตำบลช่องแม็ก สิรินธร อุบลราชธานี กลับ เพื่อนกลุมสองล้อพอเพียง กลุ่ม ford ranger อุบลราชธานี และอีกหลาย ๆ กลุ่ม ครับ... ชาวบ้าน เด็กนักเรียนคงจะดีใจมากที่เห็นพวกเรา ......