ได้รับการติติงอย่างต่อเนื่องด้านความปลอดภัยจากทั้ง ทางภาครัฐ และฝั่งผู้ใช้มาพักใหญ่ๆ ล่าสุด Uber ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยชุดใหม่สำหรับการตรวจสอบ ผู้ขับขี่รถยนต์ในแพลตฟอร์มเรียกรถของตัวเองครั้งใหญ ่
การปรับปรุงส่วนแรกคือการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาร่วมกั บการตรวจสอบ นอกจากเหนือจากการตรวจประวัติย้อนหลังให้เข้มงวดมากข ึ้นแล้ว ระบบรักษาความปลอดภัยชุดใหม่จะใช้ชุดข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ) ร่วมกับการยืนยันตัวด้วยเสียง รวมถึงกำลังลงทุนเพื่อเปิดบริการผู้ขับขี่สามารถติดต ่อกับทางบริษัทได้ทันที หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
สำหรับกรณีการข่มขืนผู้โดยสารนั้น Uber ได้ขอความร่วมมือจากองค์กร RAINN เพื่อร่วมฝึกฝนบุคลากรในทีมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ กับผู้โดยสารผู้หญิงอีกด้วย
ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีรายละเอียดว่า Uber จะเริ่มใช้นโยบายดังกล่าวเมื่อไร บอกคร่าวๆ คือภายในปี 2015 ครับ
ที่มา - Uber
Uber, Security
อ่านต่อ...